Transmisja sygnału video po skrętce UTP

styczeń 31st, 2011

Transmisja sygnału video po skrętce UTP

transmisja video utpW wielu sytuacjach przy projektowaniu systemu monitoringu wizyjnego powraca podstawowe pytanie jaki sposób przesyłu sygnału wybrać. Gdy zachodzi potrzeba przekazania sygnału video na duże odległości – kamery mają być zainstalowane w oddalonych od siebie lokalizacjach zazwyczaj wtedy instalatorzy decydują się na zastosowanie opcji, jaką stanowi transmisja video po skrętce. Takie rozwiązanie eliminuje większość problemów z zakłóceniami zewnętrznymi  dając lepszą jakość przesłanego obrazu video oraz minimalizuje koszty przy zwiększeniu funkcjonalności oraz elastyczności budowanych rozwiązań.

Skrętka (ang. twisted-pair cable) – rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą przewodów miedzianych, przy czym każda z par posiada inną długość skręcenia w celu obniżenia zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie przewodów powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego. Wyróżnia się skrętkę nieekranowaną (U/UTP), ekranowaną folią (posiadającą dodatkowe płaszcze z folii) (F/UTP i U/FTP) oraz metalowej siatki (SF/UTP, S/FTP i SF/FTP). Skrętki mają zastosowanie w łączach telekomunikacyjnych oraz sieciach komputerowych, obecnie najczęściej wykorzystywana jest w telefonii analogowej oraz w sieciach Ethernet. Skrętka ma zastosowanie przy przesyłaniu danych w postaci analogowej jak i cyfrowej. Do przesyłu danych video w sieciach CCTV zastosowanie ma wyłącznie standard UTP – czyli nieekranowana wersja skrętki. Taki tok postępowania uzasadniony jest przez lepszą jakość przesłanego obrazu.

Transmisja video po kablu UTP pasywna

Idea transmisji video oparta o wykorzystanie kabla UTP polega na zastosowaniu tzw. transformatorów, czyli urządzeń dokonujących zamiany sygnału ze standardowego na symetryczny, co daje w efekcie eliminację zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. Transmisja video po skrętce UTP pasywna z wykorzystaniem transformatorów pasywnych, czyli takich, które nie posiadają dodatkowego zewnętrznego zasilania pozwalają na przesył sygnału video / audio na odległość do 400 metrów. W większości małych i średnich sieci telewizji przemysłowej takie rozwiązanie jest wystarczające.

Transmisja video po kablu UTP aktywna

W przypadku potrzeby stworzenia rozległej sieci CCTV, gdzie kamery mają być rozmieszczone na dużym obszarze, należy zastosować urządzenia aktywne (transformatory aktywne), w których przypadku aktywna transmisja video po skrętce pozwala na przesłanie sygnału na odległości od 1500 m do nawet 2400 m, w zależności od tego czy przesyłany jest obraz kolorowy czy monochromatyczny.

Comments + Pingbacks + Trackbacks

Comments are closed.