Wybór kamery przemysłowej CCTV

styczeń 3rd, 2011

Wybór kamery przemysłowej CCTV

kamera przemysłowa cctvDo zastosowań związanych z profesjonalnym monitoringiem wizyjnym należy umiejętnie dobrać parametry kamery i pozostałych komponentów składających się na system monitoringu. Aby zatem pieniądze wydane na kamery i osprzęt nie okazały się wyrzucone w błoto polecamy kierować się kilkoma podstawowymi wytycznymi jakie wyłoniliśmy z doświadczeń w sprzedaży akcesoriów CCTV.

Co jest istotne przy wyborze kamery CCTV?

Ze względu na mnogość parametrów i opcji związanych z  dostępnym asortymentem CCTV aby nie dać się zwieść marketingowi producentów należy wiedzieć na co zwrócić uwagę. Analizując wszystkie dotychczasowe sprzedaże wytyczyliśmy zatem ścieżkę decyzyjną dla kupujących kamery przemysłowe CCTV. Jeśli pomimo naszych starań, tekst nie wyjaśnia do końca zagadnienia zawsze możesz liczyć na sprzedawców w sklepie.

Informacje jakie ma rejestrować i przekazywać kamera CCTV.

Jednym z pierwszych kryteriów przy wyborze kamery monitorującej jest zakres informacji jaki ma ona dostarczać, stopień szczegółowości, kolor oraz opcjonalnie dodatkowo dźwięk. Dodatkowo kamery mogą zawierać różne poziomy zaawansowania oraz automatyzacji pewnych zadań. Przykładowo niektóre kamery posiadają system wykrywający ruch oraz system do automatycznego rozpoznawania kształtów i kadrowania obserwowanego obszaru. Warto jeszcze przed wybraniem się do sklepu ze sprzętem CCTV zastanowić się jakie zadania będzie spełniał system monitoringu. Dla większości zastosowań kamery będą musiały „widzeć” w nocy – czyli powinny posiadań oświetlacz podczerwieni, który umożliwi rejestrowanie obrazu przy ograniczonym lub całkowitym braku promieni słonecznych.

Zadania jakie realizują zazwyczaj kamery telewizji przemysłowej:

=> rejestracja obrazów z zadanym obszarze

=> detekcja zdarzeń alarmowych, powiadomienie oraz reakcja na zmianę

=> rozpoznanie – dostarczenie informacji pozwalającej na identyfikację osób i rzeczy biorących udział w zdarzeniu jaki ma miejsce w obserwowanym obszarze.

Kamery telewizji przemysłowej CCTV – parametry techniczne.

Najważniejszymi informacjami na temat wydajności oraz jakości dostarczanego obrazu są trzy komponenty składowe urządzenia rejestrującego:

a) przetwornik obrazu

b) obiektyw, który zbiera światło odbite od obiektu

c) obwód przetwarzania sygnału – porządkuje, optymalizuje i przetwarza sygnały.

Sercem nowoczesnej kamery CCTV jest przetwornik CCD. Składa się on z płaskiej macierzy niewielkich, czułych na światło fotodiod, które przekształcają światło na sygnał elektryczny. Każda dioda emituje napięcie wprost proporcjonalne do ilości padającego na nią światła. Brak światła oznacza brak napięcia, a w konsekwencji poziom czerni. Maksymalna ilość światła odpowiada maksymalnemu napięciu (poziom bieli). Pomiędzy tymi ekstremami znajdują się odcienie szarości. W przypadku kamery kolorowej sygnał chrominancji nakładany jest na sygnał luminancji w celu przeniesienia informacji o kolorze.

Obiektywy do kamer CCTV

Obiektywy są „oczami” systemu CCTV. Są także niezbędne do korzystania z funkcji wizyjnych. Obiektywy mają dwa główne zadania. Pierwsze – decydują o scenie, która znajdzie się na monitorze – jest to funkcja ogniskowej obiektywu. Drugie – kontrolują ilość światła docierającego do przetwornika – jest to funkcja przysłony. Ogniskowa może być stała lub zmienna (np. w obiektywach zoom). Przysłona może być regulowana ręcznie lub automatycznie przez kamerę.

Pole widzenia kamery CCTV

Pole widzenia jest miarą tego, jak duży obszar jest zdolna obserwować kamera CCTV. Zależy ono od kamery i obiektywu. Na przykład na rysunku poniżej przedstawiono pokój o wymiarach 4,5 x 4,5 m. Obiektyw 4 mm (strzałki zielone) zapewnia lepsze, szerokokątne pokrycie niż obiektyw 12 mm (strzałki czerwone).
W zastosowaniach gdzie wymagany jest bliższy podgląd (np. nad kasą lub na większą odległość) lepszy wybór może stanowić obiektyw 8 mm lub 12 mm. Ta sama kamera zainstalowana w odległości 6,4 m z obiektywem 8 mm będzie miała pole widzenia 3,1 (pion.) x 4,1 (poz.) m. Przy 6,4 m i obiektywie 12 mm pole widzenia to ok. 1,8 (pion.) x 2,7 (poz.) m. Zwiększenie ogniskowej obiektywu zmniejsza postrzeganą odległość do obszaru pokrycia, ale zmniejsza również obszar, który kamera jest w stanie obserwować. Poniższy rysunek pola widzenia przedstawia przybliżone pokrycia przy obiektywach o różnych ogniskowych.

Comments + Pingbacks + Trackbacks

Comments are closed.